A Private Banking 800 éves történelme

Társadalmunk tagjainak döntő többsége tényként kezeli azt a tévhitet, miszerint a private banking a hagyományos kereskedelmi banki szolgáltatásból fejlődött ki.

 

Bármennyire is megdöbbentő,  ennek éppen az ellenkezője igaz: a klasszikus értelemben vett vagyonkezelés ugyanis már évszázadokkal a kereskedelmi bankok megjelenése előtt virágzó iparággá fejlődött. Sőt, egyes uralkodók és dinasztiák finanszírozásán keresztül történelmi jelentősége volt a mai, modern európai kultúra megteremtésében.

A kezdetek 

A private banking előfutárának tekinthető klasszikus vagyonkezelés Firenzében jelent meg a 13. században.

A korai, szabályozatlan piacok (napjainkban: OTC piac) veszélyeit jól szemlélteti a “Százéves háborút” elvesztett III. Eduárd király által okozott pénzügyi bonyodalom, ami Firenze három legnagyobb bankárdinasztiájának örökségét (Bardi, Peruzzi, Acciaiuoli) tette a földdel egyenlővé, miután a király megtagadta pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését a hitelezők felé.

800 éves időszakra nyúlik vissza a Private Banking történelme

800 éves időszakra nyúlik vissza a Private Banking történelme

XV-XVIII. század

A középkor végétől egészen az ipari forradalom megjelenéséig szinte semmit sem változott a magánbankok működési elve, a változó tendencia inkább abban volt megfigyelhető, hogy a mediterrán régiókból folyamatosan helyeződött át a hangsúly az angolszász országok bankjaiba. (Anglia, Amerika) 

A szabályozatlan magánbanki rendszerek viszont éppúgy instabiak maradtak mint korábban, így számos extrém rizikófaktorral kellett számolniuk a vagyonkezelő társaságok képviselőinek és befektetőknek is. Vallási nézeteltérések, pénzügyi érdekellentétek, véres örökösödési viták és politikai leszámolások, valamint kétes kimenetelű háborúk és hadjáratok jellemezték ezt az időszakot.

 

 

XIX. század: a szabályozott piacok megjelenése 

Az ipari forradalom hatására teljesen átalakult és elkezdett standardizálódni a pénz- és tőkepiac. A fejlődés fő hajtóerejét a XIX. század közepére kibontakozó vasútépítési láz finanszírozása jelentette, ami a gyakorlatban vállalati kötvények kibocsátásán keresztül valósult meg.

Mindez óriási hatással volt az értékpapírpiacok fejlődésére is, aminek köszönhetően robbanásszerűen nyíltak Európa-szerte és a tengerentúlon is a tőzsdék. A XIX. század közepére és végére már a tőzsdei ügyletekre vonatkozó írásos szabályozások is megjelentek.

Erre az időszakra tehető az a folyamat is, amikor klasszikus vagyonkezelésből kialakult a gazdagok számára fenntartott private banking szolgáltatás, az átlagemberek megtakarítási kedve miatt pedig létrejöttek az első kereskedelmi banki termékek. (betéti- és megtakarítási számlák)

XX. század: az alpesi vagyonkezelés térnyerése

Jóllehet az Alpok országaiban már a XVI. században is megtalálhatók voltak azok a magánbankok, amik kifejezetten a tehetős ügyfelek vagyonkezelését tűzték zászlajukra, Svájc és Liechtenstein pénzügyi felemelkedése mégis az I. Világháború okozta káosz kapcsán jött létre, hiszen - függetlenségüknek köszönhetően - mindkét alpesi ország biztos menedéket volt képes nyújtani a magánvagyonoknak.

Az 1919-ben megalakult Swiss Bankers Association-nak  (SBA) köszönhetően - ami 159 bank 316 tagját egyesítette az alpesi országban - Svájc végleg a private banking és a vagyonkezelés fellegvárává vált. Mivel az ország a II. Világháború alatt is képes volt megőrizni korábbi függetlenségét, így 1961-re a SBA már 322 bankot és 1087 tagot tartott számon. Napjainkban pedig több, mint 350 bank és közel 18.000 tag alkotja, a 2001 óta SwissBanking néven működő szakmai szervezetet.

Az alpesi vagyonkezelés azonban az elmúlt évtizedben számos éles bírálatot kapott a világ legbefolyásosabb politikai és gazdasági vezetőitől. Elsősorban az Amerikai Egyesült Államok magasrangú vezetőitől, akik a felhalmozott vagyontömegek átláthatóságának megteremtését követelték több ízben is az országtól.

Privátbanki szolgáltatás a XXI. században

A globalizáció és a digitalizáció térnyerése előreláthatólag ismét fenekestül felforgathatja majd a vagyonkezelők és privát bankárok életét, akiknek a jövőben soha nem látott kihívásokkal kell majd szembenézniük. (Fintech, kriptovaluta, big data, stb.) 

A Private Banking jövőbeli kihívásai tehát rengeteg lehetőséget és kockázatot rejtenek magukban.