A privátbanki portfóliók diverzifikálásának sajátosságai

A diverzifikáció a vagyontömegek összetételének optimalizálására szolgáló folyamat, amit a privátbanki portfóliók kockázatának csökkentésére használnak.

A gyakorlatban ez különböző lejáratú, devizanemű, likviditású, kibocsátású vagy minősítésű eszközök összeválogatását jelenti.

Miért különleges a privátbanki portfóliók diverzifikálása?

A kiemelt ügyfelek portfóliójának kezelése elég komplex feladat elé állítja a pénzügyi szakembereket kockázatkezelési szempontból. A kezelt vagyon méretének növekedésével párhuzamosan ugyanis számos negatívummal, kihívással és persze lehetőséggel is kalkulálni kell vagy lehet.

A privátbanki portfóliók diverzifikálásának sajátosságai

Speciális kockázatokat, ám extra profitlehetőséget is kínálnak a privátbanki portfóliók.

Negatív tényezők

  • Betétbiztosítási kérdés: A privátbanki ügyfelek átlagvagyona még hazai viszonylatban is messzemenőkig meghaladja az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által meghatározott 100.000 eurós értékhatárt, ami a nagyösszegű forint- vagy devizabetétek elhelyezésénél az egyes kereskedelmi bankok egyéni bonitásvizsgálatát is indokolttá teheti. (Európa-szerte egyébként hasonló gyakorlattal és 50-225 ezer eurós összeghatárral találkozhatunk)
  • Állami kedvezmények nélkül: Az elmúlt évek legsikeresebb pénzügyi termékeinek (például: NYESZ, stb.) kiemelkedő hozama javarészt az állami támogatásnak köszönhető. Az igénybevehető támogatások felső határa viszont túl alacsony ahhoz, hogy annak pozitív eredménye egyáltalán kimutatható legyen egy nagyobb vagyontömegű portfólió hozamaiban. A privátbanki portfóliók kapcsán tehát az államilag garantált, mégis magas hozamú eszközök gyakorlatilag nem állnak rendelkezésre.

 

 

Kihívások

  • Komplexebb pénzügyi kérdések: A privátbankárok szerepe jóval túlmutat a megtakarítások és befektetések tervezésén. A nagy vagyonnal rendelkező ügyfelek esetén ugyanis valóban egyedi tervezést igényelnek a pénzügyi folyamatok. Gyakorlatilag az ügyfél komplett cash-flowját meg kell tervezni és össze kell hangolni, figyelembe véve a likviditást, a finanszírozási lehetőségeket, a befektetési kérdéseket vagy éppen az offshore megoldásokkal és filantrópiával kapcsolatos kihívásokat.
  • Szolgáltatók közötti összhang megteremtése: A nemzetközi trendnek megfelelően a hazai ügyfeleknél is jól megfigyelhető, hogy több privátbanki szolgáltatóval működnek együtt egyidejűleg. Ebben az esetben könnyen felmerülhet hátrányként, hogy képesek-e szakmailag együttműködni az egyes szolgáltatók vagy kizárólag az ügyfél elmondásaira hagyatkoznak a döntések meghozatalánál.

Lehetőségek, előnyök

  • Szolgáltatók közötti diverzifikáció: Az ügyfelek számára viszont kifejezetten előnyös több privátbanki szolgáltatóval együttműködni. Például három különböző beállítottságú szolgáltatónál elhelyezni a vagyont és mindenhol a szolgáltató specialitásának megfelelően kezeltetni a portfóliót. Ilyen lehet egy nemzetközi bankcsoport hazai képviselője, egy hazai szolgáltató banki háttér nélkül és egy tapasztalt külföldi szolgáltató. (ezt minden esetben az ügyféligényhez kell igazítani)
  • Spekulatív lehetőségek kihasználása: Nagyobb ügyfélvagyonnál még a konzervatív befektetési stratégia mellett is el lehet különíteni felelősségteljesen néhány millió forintot arra, hogy kockázatos ügyletekkel (derivatívok, opciók, devizakereskedelem, stb.) pozitív irányba mozdítsuk el a portfólió éves hozamát. Sőt ilyen összegnél már a spekulatív tőkerész allokációjára is lehetőség nyílik.
  • Exkluzív ügyfélkörnek szánt termékek elérése: Számos esetben előfordul, hogy az igazán jó kockázat/hozam arányú termékek csak csomagokban vagy magas névértékkel érhetők el a befektetők számára. Ilyen lehet egy külföldi zárt befektetési alap vagy éppen egy 100.000 euró névértékű államkötvény.
  • Illikvid befektetések előnyeinek kihasználása: Szintén jó lehetőséget kínálhatnak az extrém hosszú lejáratú nemzetközi kötvények, amelyekre sokkal kevésbé gyakorol hatást a FED és az Európai Központi Bank kamatpolitikája. Általában amerikai dollárban denomináltak, nagyon jó hozamuk van, viszont illikviditásukat ellensúlyozni kell a portfólióban. Erre kizárólag egy privátbanki vagy intézményi vagyontömeg képes, ami a megfelelő mennyiségben és költséghatékonyan képes ezekhez hozzájutni a külföldi tőzsdéken.

A fenti 8 példán túl számtalan olyan tényező létezik még, amit a privátbanki portfólió tervezése során figyelembe kell vennie a szolgáltatóknak, és az ügyfelek kockázati preferenciájának megfelelően személyre kell szabni a vagyonkezelés során.