Private Banking ügyfél? Ezt érdemes tudnia az ESG befektetésekről

Három betű, ami évente akár több millió forint extraprofitot is jelenthet egy privátbanki portfólió esetében - ez az ESG befektetési szemlélet.

Az Environmental, Social és Governance szavak kezdőbetűjéből létrehozott szakmai rövidítés a gyakorlatban egy új vállalatértékelési módszert takar, amely során az alábbi három témakörre helyezik a szakértők a hangsúlyt:

 • Milyen hatást gyakorol a környezetre a vizsgált vállalat működése?
 • Hogyan viszonyul a cég a közösségi kérdésekhez, legyen szó az alkalmazottakról vagy a társadalom tagjairól?
 • Miként hozzák meg a vállalat felsővezetői a céget érintő belső és külső döntéseket?

Private Banking ügyfél? Ezt érdemes tudnia az ESG befektetésekről

Az ESG befektetés egyre több Private Banking ügyfél figyelmét kelti fel.

A legfontosabb ESG tényezők

Az ESG elemzés számos kérdést vizsgál meg a vállalatértékelés során, melyek közül az alábbi 9 kiemelt jelentőséggel bír a későbbi ún. ESG score kialakításánál:

 1.  az ökológiai lábnyom mérete és a jövőbeli csökkentésére tett intézkedések,
 2. megújuló energiák használatának megléte és hatékonysága,
 3. a hulladékgyűjtés, hulladékfeldolgozás és a hulladék újrahasznosításának kérdései,
 4. negatív diszkrimináció és annak elkerülésére tett intézkedések,
 5. a munkavállalók kizsákmányolásának ellenőrzése,
 6. lokális közösségi célok támogatásának mértéke,
 7. kapcsolati tőke felhasználásának módja (korrupciómentes-e a lobbitevékenység),
 8.  transzparens működési struktúra megléte,
 9. a befektetők és a felügyeleti szervek őszinte tájékoztatása.

Az ESG kérdése tehát – a tévhitekkel szemben – jóval túlmutat a környezetvédelmen vagy a helyi közösségekkel szembeni filantróp tevékenységen, hiszen a privátbanki befektetők érdekeit is szolgálja. Az ESG megközelítéssel tehát az összes korrekt szemléletű piaci szereplő nyerhet.

 

ESG és Private Banking

A felmérések döntő többsége azt mutatja, hogy a privátbanki ügyfelek és a szektor egyéb szereplői is optimistán tekintenek az ESG elméletére. Alkalmazásának növekedése exponenciális a vagyon- és alapkezelés kapcsán, de széleskörű elterjedése még időbe telhet.

Hosszú távon pedig egyre valószínűbb, hogy alapjaiban rendezheti át a vállalatértékelési elveket és a privátbanki portfóliók összeállításának szemléletét, az alábbi szakmai érvek miatt:

 • Világszerte egyre több vagyonkezelő, alapkezelő és elemző számol be arról, hogy erős együttmozgás van az ESG tényezők és a vállalatok piaci teljesítménye között.
 • Erős növekedést mutat az ESG befektetési alapok száma is globálisan, Közép-Kelet Európa alapkezelői közül is több indított már ilyen fókuszú alapot.
 • Transzparens, objektív és szofisztikált értékelési rendszer, ami mélyebb összefüggéseket vizsgál a korábbi módszereknél.
 • Lehetővé teszi a vállalatvezetők személyiségének és a szervezet céljainak megítélését, ami alapvető szerepet játszik a sikeres üzletmenetben.

Az ESG már a három nagy hitelminősítő cég érdeklődését is felkeltette. Az új szemlélet számára pedig pont ez hozhatja majd meg a jövőben az áttörést, hiszen egy sikeres implementáció után, akár az iparági standard részévé is válhat az ESG elemzés.

Élen jár az ESG ratingek kialakításában az MSCI is, mely vállalat esetében hazai vonatkozás is megfigyelhető. ESG módszertanának és ESG indexeinek egy részét ugyanis az MSCI budapesti irodájában fejlesztik, amire igazán büszkék lehetünk.

Duplán profitábilis az ESG

Az ESG megközelítés esetében is kiemelt célok közé tartozik a hozammaximalizálás. Egy ESG portfólió viszont erre kétféleképpen is alkalmas:

 1. átláthatóbb értékelésének köszönhetően nagyobb valószínűséggel választhatóak bele a privátbanki portfóliókba a profitábilis vállalatok,
 2. a szakmai visszajelzések alapján az ESG szemlélet nemcsak többletprofit szerzésére alkalmas, hanem segít kiszűrni a medvepiacra érzékenyebb cégeket, ami akár több száz bázispontos előnyt jelenthet a piaci átlaghoz képest. (megóv a legnagyobb tévedésektől)

Így válhat ESG befektetővé

A privátbanki ügyfelek esetében jellemzően átlag feletti pénzügyi intelligencia és üzleti affinitás figyelhető meg, ami nagy előnyt jelenthet az értékpapírok és vállalatok megítélésében. Az ESG elemzés összetettsége miatt azonban általánosságban kijelenthető, hogy magánbefektetőként nem ajánlott egyedi értékpapírokból összeállítani egy portfóliót.

Célravezetőbb egy ESG befektetési alapot megcélozni és azon keresztül részesülni az új szemlélet adta előnyökből.

A fentiek alól kivételt képez, ha egy magánbefektető magas szintű befektetés-elemzési ismeretekkel és ESG tapasztalattal rendelkezik, vagy ha egy Very High Net Worth Individual ügyfél vagyonmérete lehetővé teszi a vagyonkezelő számára a költséghatékony, egyedi portfóliókezelést.