Likviditás

Cégek- és vállalatok esetében a gazdálkodó szervezetek fizetőképességére utal, míg pénz- és tőkepiaci eszközök esetében azok pénzzé tehetőségét fejezi ki.

Minél gyorsabban pénzzé tehető egy értékpapír (vagy gazdálkodó szervezet vagyona), annál likvidebbnek tekintjük őket. A gyakorlatban a likviditás meghatározásához ún. likviditási rátákat használnak. Ilyen a likviditási ráta, a likviditási gyorsráta vagy a bázeli bankszabályozásban használt LCR és NSFR mutatók.